Контакт подаци Вучје

  Средња школа „Светозар Kрстић – Тоза“

  29. новембра 10, 16203 Вучје Република Србија

   Контакт подаци Кратово

   СОУ „Митко Пенџуклиски“

   29. новембра 10, 16203 Вучје Република Северна Македонија

   Активности
   Школе
   Учесника
   Државе
   Омладински туризам у руралном окружењу Балкана

   Овај веб сајт је ко-финансиран од стране Европске уније. Садржај је искључива одговорност Удружења „Limitless“ из Београда, Средње школе „Светозар Крстић – Тоза“ из Вучја и СОУ „Митко Пенџуклиски“ из Кратова и не одражава нужно ставове Европске уније.

   Loading