Развој руралног туризма

Портал Балкан за младе промовише рурални туризам Србије и Северне Македоније у контексту развоја омладинског туризма. Желимо младима да приближимо природне лепоте, историју и културу Балкана кроз занимљиве садржаје у аутентичном окружењу. Концепт руралног туризма за младе обухвата туристичку понуду прилагођену младима кроз смештај у хостелима којима управљају средње школе угоститељско-туристичког профила. Школе су осмислиле јединствен туристички садржај намењен младима, током посете млади се могу дружити са вршњацима кроз едукативне радионице, волонтерски аганжман, рекреативне активности у природи, упознавање културе и историје, манифестације забавног карактера и многе друге занимљиве активности. Поред смештаја обезбеђена је и исхрана у школским ресторанима која нуди аутентичну гастро понуду. Хостели и комплетна организација боравка послују по принципима социјалне економије чиме је обезбеђен висок квалитет услуге по прихватљивим ценама у популацији младих.

Пројекат намењен младима

Овај портал је део пројекта „Рурални туризам нова перспектива мобилности младих“ који је подржан финансијским средствима Европске уније кроз Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) прекограничне сарадње између Србије и Северне Македоније. Партнери на пројекту су Средња школа „Светозар Крстић – Тоза“ из Вучја, Средње општинско училиште „Митко Пенџуклиски“ из Кратова и Удружење „Limitless“ из Београда. Циљ пројекта је усмерен на креирање новог туристичког производа намењеног младима (15-24 године) који су препознати као група од интереса на туристичком тржишту Западног Балкана. Током пројекта комплетно су опремљена два хостела за младе, развијени су туристички програми прилагођени потребама младих, развијен је туристички водич на отвореном, повезане су све заинтересоване стране које учествују у комплетној туристичкој понуди оба погранична подручија.

Активности
Школе
Учесника
Државе
балкан портал за младе

Овај веб сајт је финансиран/ко-финансиран од стране Европске уније. Садржај је искључива одговорност Удружења „“, Средње школе „Светозар Крстић – Тоза“ из Вучја и СОУ „Митко Пенџуклиски“ из Кратова и не одражава нужно ставове Европске уније.

Loading

Пројекти
Учесници
Школе
Чланице
Омладински туризам у руралном окружењу Балкана

Овај веб сајт је ко-финансиран од стране Европске уније. Садржај је искључива одговорност Удружења „Limitless“ из Београда, Средње школе „Светозар Крстић – Тоза“ из Вучја и СОУ „Митко Пенџуклиски“ из Кратова и не одражава нужно ставове Европске уније.

Loading