ОМЛАДИНСКИ ТУРИЗАМ У РУРАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ БАЛКАНА

Ресторан „Бистро“ Вучје

У пријатном амбијенту можете организовати све врсте прослава и обележити вама важне догађаје

ОМЛАДИНСКИ ТУРИЗАМ У РУРАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ БАЛКАНА

Теслин парк - хидроелектрана Вучје

На овој хидроелектрани је током Другог светског рата извршена диверзија.

Активности
Школе
Учесника
Државе
Омладински туризам у руралном окружењу Балкана

Овај веб сајт је ко-финансиран од стране Европске уније. Садржај је искључива одговорност Удружења „Limitless“ из Београда, Средње школе „Светозар Крстић – Тоза“ из Вучја и СОУ „Митко Пенџуклиски“ из Кратова и не одражава нужно ставове Европске уније.

Loading