ОМЛАДИНСКИ ТУРИЗАМ У РУРАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ БАЛКАНА

Хотел Силекс ДООЕЛ Кратово

Хотелот има 60 години традиција и претставува единствениот хотелски сместувачки објект во општината

ОМЛАДИНСКИ ТУРИЗАМ У РУРАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ БАЛКАНА

Гостилница „Кај Спиро“ ДООЕЛ Кратово

Заштитени се со посебен закон од Собранието на РМ како Споменици на природата

Активности
Школе
Учесника
Државе
Омладински туризам у руралном окружењу Балкана

Овај веб сајт је ко-финансиран од стране Европске уније. Садржај је искључива одговорност Удружења „Limitless“ из Београда, Средње школе „Светозар Крстић – Тоза“ из Вучја и СОУ „Митко Пенџуклиски“ из Кратова и не одражава нужно ставове Европске уније.

Loading