балкан портал за младе

Овај веб сајт је финансиран/ко-финансиран од стране Европске уније. Садржај је искључива одговорност Удружења „“, Средње школе „Светозар Крстић – Тоза“ из Вучја и СОУ „Митко Пенџуклиски“ из Кратова и не одражава нужно ставове Европске уније.

Пројекти
Учесници
Школе
Чланице