Успешно реализована едукација младих о руралном туризму у средњим школама „Светозар Kрстић-Тоза“ у Вучју и „Митко Пенџуклиски“ у Kратову

У току октобра 2023. године, Средња школа „Светозар Kрстић-Тоза“ у Вучју, Србија, и „Митко Пенџуклиски“ у Kратову, Македонија, заједнички су организовале и успешно спровеле обуку за младе ученике ових школа на тему руралног туризма. Главни фокус обуке био је на стицању нових знања и едукацији у области руралног туризма.

Обука је била структурирана у два кључна сегмента:

Теоријски Део: Ученици су имали прилику да се упусте у теоријски део обуке, где су кроз предавања и интерактивне дискусије стицали дубље разумевање концепта руралног туризма. Предметни наставници делили су своја искуства и знања са учесницима, пружајући им основу за даље истраживање и ангажман.

Практични Део: Ученици су активно учествовали у практичним активностима које су им омогућиле да примене стечена теоријска знања. Посете локалним руралним заједницам и радионице из области туризма допринели су стварању практичног искуства.

Овакав приступ обуци допринео је не само повећању знања ученика, већ и развоју вештина које ће им користити у будућности. Школе, као реализатори овог пројекта верују да ће обуке имати позитиван утицај на свест младих о важности очувања и развоја руралних подручја кроз туризам.