Омладински туризам

 

Туризам представља значајну привредну грану, готово све земље света покушавају да направе подстицајни амбијент за развој туризма. Савремени туризам прати глобалне трендове и поприма различите форме како би задовољио потребе ширег спектра корисника. Туризам модерног доба је осетљив на социјалне разлике, туристички производи се креирају према циљним групама различитог материјалног статуса. Млади су препознати као социјално угрожена категорија туриста, одлазак на организовано путовање изискује многе трошкове које у већини случајева млади не могу да приуште.

 

Концепт омладинског туризма заснован је на прилагођеним аранжманима чији туристички садржај одговара потребама и материјалним могућностима младих. Глобалне стратегије и иницијативе препознају значај мобилности младих, упознавање различитих култура, склапање нових пријатељстава, едукација, развој вештина, рекреација и запослење само су неки од бенефита које доноси омладински туризам. Туристички аранжмани за младе имају елементе активног одмора, млади више времена током боравка проводе у покрету. Учење и стицање вештина се углавном реализује кроз праксу и конкретне послове у реалним условима што се позитивно одражава на мотивацију и степен задовољства младих.

 

Зашто је омладински туризам важан младима?

 

Искуство и знање које се стиче у новом окружењу кроз организоване и усмерене активности подстиче развој личности и професионални потенцијални младих, уједно омогућава младима да путују и упознају друге културе и обичаје. Древна кинеска пословица „Боље је нешто видети једном него чути о томе хиљаду пута“ најбоље описује значај личног искуства који млади стичу током обилазака различитих дестинација изван места становања. Омладински туризам омогућава младима да неко време проведу изван породице и стекну самосталност, спознају себе у новом окружењу. Млади који немају финансијску могућност да обиђу неку дестинацију могу се пријавити кроз различите туристичке програме намењене младима.

 

Како омладински туризам помаже локалним заједницама?

 

Млади могу бити укључени у волонтерске активности током боравка у другим местима чиме локална заједница може имати директну корист. Дакле, максимизацијом постојећих ресурса и умрежавањем организација младих и капацитета јавних институција могу се решити многи друштвени изазови на локалном нивоу кроз популаризацију омладинског туризма. Државе које успеју да омогуће великом броју младих туристичку мобилност улажу у будућност друштва. Млади по повратку могу применити стечена практична знања и искуства у средини у којој живе и на тај начин допринети друштвеном развоју. Млади су активни на друштвеним мрежама могу пружити велики допринос промоцији туристичких дестинација у којима су боравили.

 

Развој омладинског туризма императив је сваког уређеног друштва које жели да креира услове за свестрано одрастање младих и пружи истих могућности за све. Потребно је младима омогућити да путују и упознају друге културе, стекну нова знања, вештине и проведу време у забавним садржајима. Туризам не сме да буде привилегија богатих.